Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Коровяка Євгеній Анатолійович

кандидат технічних наук, завідувач кафедри

тел.(056) 373-07-52

e-mail: koroviaka.ye.a@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science

Хоменко Володимир Львович

кандидат технічних наук, доцент, експерт з питань інтелектуальної власності 

тел.: (097)572-50-27;

e-mail: homenko.v.l@nmu.one, trmpivova@yandex.ua

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science


Расцвєтаєв Валерій Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

тел.(056) 373-07-54

e-mail: rastsvietaiev.v.o@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science

Калюжна Таісія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

тел.(056) 373-07-54

e-mail: kaluzhna@nmu.one

ORCID; Scholar Google.

Дмитрук Олена Олександрівна

асистент, заступник декана ПНТ

тел.(056) 373-07-54

e-mail: dmytruk.o.o@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science

Шипунов Сергій Олександрович

асистент, заступник декана з виховної роботи факультету природничих наук та технологій

e-mail: shypunov.s.o@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus.

Яворська Вікторія Вікторівна

асистент, зав. лабораторії

тел.(056) 373-07-54

e-mail: yavorska.v.v@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Web of Science.

© 2006-2021 Інформація про сайт