Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Коровяка Євгеній Анатолійович

кандидат технічних наук, завідувач кафедри

тел.(056) 373-07-52

e-mail: koroviaka.ye.a@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science; ResearchGate

Бондаренко Микола Олександрович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

e-mail: bondarenko.m.o@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science; ResearchGate

Хоменко Володимир Львович

кандидат технічних наук, доцент, експерт з питань інтелектуальної власності 

тел.: (097)572-50-27;

e-mail: homenko.v.l@nmu.one, trmpivova@yandex.ua

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science; ResearchGate


Калюжна Таісія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

тел.(056) 373-07-54

e-mail: kaluzhna@nmu.one

ORCID; Scopus; Scholar Google ; ResearchGate

Дмитрук Олена Олександрівна

старший викладач, заступник декана ПНТ

тел.(056) 373-07-54

e-mail: dmytruk.o.o@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus; Web of Science ; ResearchGate

Шипунов Сергій Олександрович

асистент, заступник декана з виховної роботи факультету природничих наук та технологій

e-mail: shypunov.s.o@nmu.one

ORCID; Scholar Google; Scopus ; ResearchGate


© 2006-2022 Інформація про сайт