Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Кафедра нафтогазової інженерії та буріння - це:

 • найстаріший авторитетний структурний підрозділ відповідного профілю в Україні, що веде підготовку фахівців за спеціальностями 185 Нафтогазова інженерія та технології та 184 Гірництво (Буріння свердловин);
 • фахівці в області буріння свердловин на тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини, буріння технічних, інженерно-геологічних і геотехнологічних свердловин;
 • можливість працювати у виробничих, науково-дослідних, проектно-конструкторських організаціях, підприємствах та фірмах різних галузей народного господарства, які ведуть бурові роботи по напрямах: геологія, гірнича справа, нафто- і газовидобувна промисловість, будівництво, меліорація, сільське господарство;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників нафтогазових та гірничовидобувних підприємств;
 • виконання науково-прикладних досліджень у галузі буріння свердловин, зокрема в таких її розділах як: буровий інструмент і устаткування для спорудження свердловин, вибійні двигуни, управління просторовим положенням свердловини, розробка рецептур промивальних рідин, нетрадиційні і принципово нові методи руйнування гірських порід та інженерний супровід впровадження отриманих результатів досліджень у виробництво;
 • підготовку кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії - Ph.D.) за сучасними міжнародними стандартами якості освіти.
 • За понад дев’яносторічний період своєї діяльності кафедрою підготовлено сотні фахівців не лише для нафтогазової, геологорозвідувальної та гірничовидобувної промисловості України, а й для країн Азії, Південної Америки, Африки.


  У 2019 р. кафедрі виповнилось 90 років. З цим ювілеєм кафедру привітали її випускники, які зараз працюють у Республіці Казахстан.

  На початку 2020 р. створено офіс кафедри нафтогазової інженерії та буріння на 7 поверсі навчального корпусу №7, а саме ауд. 7/701, 7/702, 7/704.


  Фото предметних аудиторій ОПП "Нафтогазова інженерія та технології"


  Фото кабінетів кафедри "Нафтогазова інженерія та буріння"

  © 2006-2022 Інформація про сайт