Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Судаков Андрій Костянтинович

доктор технічних наук, професор

Галузевий експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Освіта:

Державна гірнича академія України (1995, «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копали», «Гірничий інженер»).

Науковий ступінь:

Доктор технічних наук, 05.15.10 – Буріння свердловин, (2014), ДД №003876, «Наукові основи технології обладнання бурових свердловин кріогенно-гравійними фільтрами»).

Вчене звання:

Професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин, (2019), АП №000860.

Підвищення кваліфікації:

1. Стажування за програмою «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу» у Вищій Суспільно-господарської Школі, м. Пшеворськ, Польща, з 15.03.2018 по 15.06.2018 р. (CERTIFICATE № IFC-WSSG/WK/2018-220);

2.Стажування за проектом «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» Проект «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті». Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, що відбувся протягом березня-квітня 2019 року НТУ «ДП» м. Дніпро.

3. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу з 05.10.2020р. по 31.10.2020 р. (Довідка №46-35-109 від 11.11.2020р.). Тема стажування: розв'язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем в області буріння нафтових і газових свердловин. урахуванням специфічних особливостей нафтогазової галузі в умовах Європейської інтеграції. Загальний обсяг - 120 годин (4 кредитів ЄКТС).

Працює в університеті з 1995 року.

Читає лекції з дисциплін: “Фізика гірських порід”, "Буріння свердловин (на воду)", "Ремонт свердловин на нафту та газ", "Буріння інженерно-геологічних свердловин", "Гідроаеромеханіка в бурінні", "Попередження та ліквідація ускладнень і аварій в нафтогазових свердловинах", "Ускладнення та аварії при бурінні", «Метрологія, стандартизація та сертифікація в нафтогазовому комплексі»

Наукова діяльність.

Організатор та голова спеціалізованої вченої ради К 08.080.08.

Член редакційних колегії наукових видань:

- Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро : Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (Свідоцтво про реєстрацію КВ № 9030 від 04.08.2004 р);

- Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу «Свідоцтво про реєстрацію: KB No 15835-4307ПР від 16.10.2009»

- Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу «Свідоцтво про реєстрацію: KB No 11379-252Р від 22 червня 2006 року».

Науковий консультант ТОВ «Промислово-геологічної групи «Дніпрогідробуд».

Основними напрямками наукових досліджень є: розробка технології закріплення нестійких і ізоляції поглинаючих горизонтів тампонажними сумішами при бурінні свердловин, розробка технічних засобів для здійснення протифільтраційних завіс у свердловині, розробка нових тампонажних матеріалів; розробка технологій виготовлення та обладнання бурових свердловин гравійними фільтрами..

Керівник та відповідальний виконавець наукових проектів: №№ держреєстрації: 0104U003053; 0107U000369; 0109U001361; 0112U004763; 0115U005618; 0118U000473; 0118U000529; 0119U000249; 0121U107744.

В 2006 р. доц. Судаков А.К. - переможець конкурсу грантів для молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ – РІДНОМУ МІСТУ» з проектом «Розробка технології обладнання та конструкції гідрогеологічних свердловин для локального, альтернативного водопостачання м. Дніпропетровська».

Опубліковано понад 190 наукових робіт, зокрема 27 патентів на винаходи і корисні моделі, 11 монографій та 1 навчальний посібник.

Монографії:

1. Судаков А.К. Дзюбик А.Р., Кузін Ю.Л., Назар І.Б., Судакова Д.А. Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами: Монография – Дрогобич.: «Просвіт», 2019. – 182 с.

2. Макаренко В.Д., Писаренко П.В., Максимов С.Ю., Чигарьов В.В., Винников Ю.Л. Кусков Ю.М. Макаренко І.О., Кузьменко О.Г., Судаков А,К., Коровяка Є.А., Макаренко Ю.В. Ягольник А.М. Біологічна корозія шахтного устаткування. – Київ: НУБіП України. 2020. 282 с.

3. Фем’як Я. М., Чудик І. І., Судаков А,К., Якимечко Я. Я., Федик О.М. Практичне використанням кавітаційних процесів у бурінні свердловин. - Дрогобич: «Посвіт», 2021. 232 с.

Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах.

Отримав такі сертифікати.

Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси

"Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками"

Проект "Формування мережі експертів з забезпечення якості вищої освтіи". Проект "Нова система акредитації як засібзабезпечення якості та подаланнякорупції у вищій освіті"

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг

International Virtual Conferences On Science & Education

Internship "Modern University in the system of European education: methods teaching, scientific-pedagogical development, distance education and internationalization of the educational process"

© 2006-2023 Інформація про сайт