Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


На кафедрі нафтогазової інженерії та буріння пройшли успішні захисти магістерських дипломних робіт з спеціальностей 184 Гірництво (ОПП «Буріння розвідувальних та експлуатаційних свердловин») та 185 Нафтогазова інженерія та технології.

У рамках VIII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» 3 грудня 2020 року кафедрою нафтогазової інженерії та буріння НТУ «Дніпровська політехніка» проведено онлайн-засідання секції 1 – Технології видобутку корисних копалин

Кафедра нафтогазової інженерії та буріння успішно пройшла акредитацію освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» та отримала відповідний сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

22, 23, 24 вересня 2020 року
Кафедра провела зустріч зі студентами першого курсу спеціальностей: 015 Професійна освіта, 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія та технології.


15 вересня 2020 року
пройшла успішна онлайн зустріч з представниками компанії Halliburton щодо програмного забезпечення для студентів спеціальностей 184 Гірництво (Буріння свердловин), 185 Нафтогазова інженерія та технології.
01 вересня 2020 року
Магістри кафедри нафтогазової інженерії та буріння, спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології, вперше проходять переддипломну практику в Дніпропетровській обласній державній адміністрації (Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження).
18 червня 2020 року
Співпраця триває! Кафедра нафтогазової інженерії та буріння Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та Філія Бурового управління «Укрбургаз» (м. Красноград) мають тісні дружні стосунки.. .
18 червня 2020 року
свої кваліфікаційні роботи продемонстрували студенти денної форми навчання, спеціальності 185 Нафтогазава інженерія та технології.
17 червня 2020 року
Сьогодні на кафедрі нафтогазової інженерії розпочався марафон дистанційних захистів бакалаврських робіт.
12 травня 2020 року
відбулась онлайн-зустріч з випускниками бакалаврату кафедри Нафтогазової інженерії та буріння. Були обговоренні питання щодо реєстрації на Єдиний вступний іспит з Іноземної мови та Єдине фахове вступне випробовування.


08 травня 2020 року
Сьогодні відбулась чергова кураторська зустріч зі студентами групи 185-18-2.
08 травня 2020 року
Сьогодні відбулось он-лайн засідання кафедри, де було розглянуто ряд важливих питань
14 квітня 2020 року
Студент НТУ "Дніпровська політехніка" Ярослав Гончаренко взяв участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі «Нафтова і газова промисловість».
8 квітня 2020 року
відбувся старостат, в новому форматі, за участю старост спеціальностей 184 та 185 всіх курсів. Були розглянуті питання дистанційної освіти, сесії та практики. Дякуємо всім старостам за зворотній зв’язок!.
7 лютого 2020 року
Викладачі кафедри нафтогазової інженерії та буріння Дмитрук О.О. та Пащенко О.А. пройшли тренінг з інтерактивних методів навчання. Тепер завдяки методам фасилітації та формату тренінгу лекційні та практичні заняття для студентів технічного напрямку стануть ще цікавішими.
16 грудня 2019 року
відбулися парламентські слухання «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні», метою яких було обговорення проблем вітчизняної системи охорони інтелектуальної власності (ІВ) для визначення шляхів її вдосконалення.
28 -29 листопаду 2019 року
в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу спеціалізованою радою Д 20.052.02 з захисту дисертацій присуджені наукові ступені доктора наук Фемьяку Ярославу Михайловичу і Чернової Мирославі Євгенівні і кандидата наук Лівінському Андрію Михайловичу.
28-29 листопада 2019 року 
На базі ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" відбулась всеукраїнська науково практична конференція "Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві" в інтернет-форматі «Київ-Дніпро».
В її організації приймала участь наша кафедра в особі доц. Хоменка В.Л. В очні частині конференції взяли участь 8 студентів нашої кафедри (Терець. Р., Веренич О., Ярмухаметов Д., Крикун А., Салаухін П., Божко Р., Зайцев М., Коломиць В.).
Відео присвячене конференції можна переглянути тут.

    31 жовтня 2019 року 

26 вересня 2019 року
26 вересня 2019 року відбувся круглий стіл з представниками Спілки буровиків спільно із завідуючим кафедри нафтогазової інженерії та буріння Коровяка Є.А. та деканом геологорозвідувального факультету Приходченко В.Ф. Обговорювались питання налагодження співпраці з підвищення якості підготовки фахівців геологорозвідувального спрямування.
15-20 вересня 2019 року 

17 липня 2019 року
Нафтогазова справа очима студентів16 травня 2019 року
15-17 жовтня 2018 року     16 березня 2017 року
 
© 2006-2021 Інформація про сайт