Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Пащенко Олександр Анатолійович

гірничий інженер, кандидат технічних наук, доцент

Директор Міжгалузевого навчально-наукового інституту безперервної освіти НТУ «ДП»

Освіта:

Дніпропетровський гірничій інститут (1998, «Буріння свердловин», «Гірничий інженер».

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.15.10 – «Буріння свердловин» (2006), ДК №035616 «Обґрунтування раціональної технології руйнування гірських порід в умовах дії гідростатичного тиску».

Вчене звання:

Доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (2011), 12ДЦ №027056.

Підвищення кваліфікації:

College of Construction Engineering of Jilin University (ChungChun city, China), from 21 July to 31 July 2018 year. Certificate, July 30, 2018

Викладав та викладає дисципліни: «Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні», «Нафтогазове обладнання», «Експлуатація бурового обладнання», «Експлуатація бурового обладнання нафтогазових і газових свердловин», «Матеріалознавство», «Комп'ютерні технології в бурінні».

Опубліковано понад 70 наукових робіт, зокрема понад 60 статей та тез доповідей, 9 патентів на винаходи і корисні моделі, 4 методичні розробки та 2 монографії.

Основна наукова діяльність охоплює процеси руйнування гірських порід, бурове обладнання та комп’ютеризацію виробничих процесів.

Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах. 

Отримав такі сертифікати:

Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING”

Сталий розвиток підприємств на основі ефективної практики використання чинних норм законодавства

Методи та засоби комп'ютерних технологій

Кібербезпека та штучний інтелект

Speeches and speech-making

Creativity for All

Learn Moodle 3.6 Basics

Як створити масовий відкритий онлайн-курс

Microsoft Teams в работе педагога

Theory, science and practice

Oil & Gas Accredition Program

Oil & Gas Accredition Program

Цифрова освіта викладачів: засоби Майкрософт для віддаленого навчання

Академічна доброчесність

Фактчек: довіряй-перевіряй

Ефективні комунікації для освітніх управлінців

ДЕРЖАВНИЙ СЕРТИФІКАТ ПРО РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Інтерактивні методи у викладанні

Тренінг експертів із забезпечення якості вищої освіти

Lectures and experimental research in the College of Construction Engineering of Jilin University (China)

For active participation in the III International scientific conference on E-Learning and Education


Контактний телефон: +380 50 363 16 00; e-mail: pashchenkooa@nmu.one

Профиль у - linkedin.com

© 2006-2023 Інформація про сайт