Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Ігнатов Андрій Олександрович

гірничий інженер, кандидат технічних наук, доцент

Освіта:

Дніпропетровська гірнича академія України (2003, «Буріння свердловин», «Гірничий інженер»).

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук 05.15.10 – «Буріння свердловин» (2017), ДК №045426. «Обґрунтування параметрів технології і технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони».

Вчене звання:

Доцент кафедри нафтогазової інженерії та буріння (2021), АД №009111.

Підвищення кваліфікації:

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», кандидатська дисертація «Обґрунтування параметрів технології і технічних засобів підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони», 2017р.

У 2016-2019 роках заступник декана геологорозвідувального факультету. З вересня 2019 року – докторант кафедри нафтогазової інженерії та буріння.

Викладає дисципліни: «Бурові машини та механізми», «Організація, планування та управління нафтогазовим підприємством», «Фізико-хімічні методи видобутку корисних копалин свердловинними засобами», «Технологія глибинного буріння», «Нафтогазова механіка», «Автоматизація технологічних процесів у нафтогазовій галузі», «Морські нафтогазові технології», «Оптимізація процесів спорудження свердловин», «Автоматизація процесів в бурінні».

Наукова діяльність охоплює декілька напрямків, зокрема це комплексне вивчення питань взаємодії потоку очисного агента із продуктами руйнування, обґрунтування нових конструкцій бурових доліт та методів кріплення свердловин, розробка основ абразивно-механічного ударного способу буріння. Результатом такої системної роботи є створення нових типів конструкцій доліт та пристроїв для обробки забою та стовбура свердловини при бурінні та кріпленні

Запропонований та досліджуваний метод абразивно-механічного ударного способу буріння є у найвищому ступені перспективним, через те що він дозволяє одного боку значно скоротити витрати енергії і часу на спорудження свердловин, а з іншого підвищити рівень реалізованої на забої свердловини потужності; науко-конструкторськими розробками проведено адаптацію даного методу до різних гірничо-геологічних умов; вивчено характеристики міцності і деформаційні властивості гірських порід в умовах абразивно-механічного ударного руйнування, що сприяло виявленню факторів, які впливають на енергоємність процесу руйнування та стало підставою визначення параметрів технічних засобів для проведення бурових робіт. Новизна та технічний рівень розробок підтверджені десятьма патентами України. Результати теоретичних, лабораторних та стендових досліджень абразивно-механічного ударного руйнування порід викладено в численних статтях та двох монографіях.

За внесок в справу підготовки інженерів геологічної галузі Ігнатова А.О. нагороджено Почесною грамотою Державної служби геології та надр України, у 2011 році за значні досягнення в педагогічній та науковій діяльності його відзначено стипендією Кабінету Міністрів України, на протязі 2011-2013 рр. він визнавався кращим молодим науковцем НГУ, у 2018 році Державною геологічною службою України його відзначено почесною медаллю.

Опубліковано понад 100 наукових робіт, зокрема 32 патенти на винаходи і корисні моделі, 4 монографії, 70 наукових статей.

Монографії

1. Прогресивні технології спорудження свердловин: монографія. / Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». - Дніпро: 2020. - 164 с.

Отримав такі сертифікати.

Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси

V міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження»

IV International Scientific and Practical Conference "Science, practice and theory"

ON THE PROBLEM OF TECHNOLOGICAL EFFECTIVENESS OF WELL SERVICING

Міжнародна науково-технічна конференція "Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази"

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві доступи"

For active participation in the international scientific-practical conference: "STUDY OF MODERN PROBLEMS OF CIVILIZATION"

For active participation in the international scientific-practical conference: "ABOUT THE PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE, TASKS AND WAYS TO SOLVE THEM"

For active participation in the IV International scientific conference "Prospects and achievements in appliend and basic sciences"

III International scientific and practical conference "Using the latest tecgnologies"

© 2006-2023 Інформація про сайт