Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Давиденко Олександр Миколайович

доктор технічних наук, професор


Освіта:

Дніпропетровський гірничий інститут (1968, «Техніка розвідки родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер»).

Науковий ступінь:

Доктор технічних наук, 05.15.10 - буріння свердловин, (2001), ДД № 001872, «Наукове обґрунтування комплексного впливу промивних рідин на процеси при бурінні свердловин».

Вчене звання:

Професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (2003), ПР №002095.

Підвищення кваліфікації:

Казахський національний дослідницький університет ім. К.І. Сатпаєва (м. Алмати, Республіка Казахстан). Обмін опитом, читання лекцій і проведення занять на тему «Наукове обґрунтування підвищення ефективності буріння геотехнологічних свердловин для магістрантів Інституту геології і нафтогазової справи КазНДТУ», термін з 06 грудня по 27 грудня 2015 р. (Наказ № 2162-л від 01.12.2015р.).

Основна наукова діяльність пов’язана з дослідження в галузі технології промивання свердловин, що дозволило в 2001 р. захистити дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.10 "Буріння свердловин"

Читає лекції з дисциплін: "Вступ до спеціальності", "Буріння технічних свердловин", "Очисні агенти та тампонажні суміші", "Теоретичні основи буріння свердловин", "Спеціальні технологічні ріднини", "Бурові промивальні ріднини", "Бурові тампонажні суміші", "Гідроаеромеханіка в бурінні"

Опубліковано понад 120 наукових робіт, зокрема 27 патентів на винаходи і корисні моделі, 7 монографій.

Отримав такі сертифікати.

For active participation in the international scientific-practical conference: "ABOUT THE PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE, TASKS AND WAYS TO SOLVE THEM"

© 2006-2023 Інформація про сайт