Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Калюжна Таісія Миколаївна

Учений секретар Вченої ради НТУ "Дніпровська політехніка", кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта:

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут ім Ф.Е. Дзержинського (1991 р., «Технологія пластичних мас», інженер-хімік-технолог.)

Науковий ступінь:

Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти, ДК №051244, «Організаційно-педагогічні умови застосування освітньо-наукового порталу в системі екстернатної підготовки фахівців у технічному університеті».

Опубліковано за останні 5 років: 9 наукових праць, зокрема 1 навчальний посібник.

Основні публікації:

1. Психологія: навч. посіб. / Ю.М. Пазиніч, Т.М. Калюжна. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 156 с.

2. Положення про формування спеціалізацій спеціальностей Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»: введ. наказом ректора Державного ВНЗ «НГУ» (протокол № 46) від 02.09.2016 р. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2016. – 14 с. Режим доступу: http:// www.nmu.org.ua/upload/iblock/269/269a745a808ac034b94b8c01c49878ea.PDF

3. Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» / Проектування освітньогопроцесу. СВО-2016: введ. рішенням вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» (протокол № 15) від 15.11.2016 р. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2016. – 73 с. Режим доступу: http:// www.nmu.org.ua/upload/iblock/508/50813ebd0a51508caa2444a95b90ee84.pdf

4. Положення про організацію освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»: введ. рішенням вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» (протокол № 15) від 15.11.2016 р. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2016. – 82 с. Режим доступу: http:// www.nmu.org.ua/upload/iblock/a7e/a7e670c5a63e161e1d2d7eb6a7342470.pdf

Отримала такі сертифікати.

Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Світ наукових досліджень. Випуск 6"

© 2006-2023 Інформація про сайт