Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


ЗаходиНаприкінці 2023 року Акціонерне товариство «Укргазвидобування», Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу уклали Меморандум про співпрацю.

Метою цього Меморандуму є вдосконалення нафтогазової освіти України, зокрема, шляхом організації практико-орієнтованого освітнього процесу підготовки фахівців, співробітництво та об’єднання зусиль, спрямованих на підготовку фахівців згідно з потребами сучасних підприємств нафтогазової галузі, а також співпраця у науково-освітній та інноваційній сферах. .

Підписання Меморандуму стало логічним продовженням співпраці між АТ «Укргазвидобування» та провідними закладами вищої освіти, яка розпочалася у листопаді 2022 року з роботи над розробленням професійного стандарту «Фахівці з буріння». .

Для розроблення професійного стандарту було сформовано робочу групу, до складу якої входили і представники «Дніпровської політехніки»: Євгеній Коровяка, завідувач кафедри нафтогазової інженерії та буріння та Андрій Ігнатов, доцент цієї ж кафедри. .

Професійний стандарт «Фахівці з буріння» внесено Національним агентством кваліфікацій до державного Реєстру кваліфікацій і відтепер він є основою для формування професійної кваліфікації./ .

Наступним кроком стане актуалізація стандарту вищої освіти та імплементація професійного стандарту в освітньо-професійні програми за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології», зокрема впровадження траєкторії практико-орієнтованого навчання. .

Меморандум про співпрацю з Акціонерним товариством "Укргазвидобування"

Фото


Підсумуємо візит представників «Дніпровської політехніки» до м. Києва. Прийнято участь в IV Всеукраїнському з'їзді громадської організації «Спілка буровиків України». Переглянуто та оновлено характер взаємовідносин із цією поважною організацією. В ході доповідей, кулуарних дискусій та особистих зустрічей визначено деякі акценти щодо продовження і поглиблення співпраці зі Спілкою та особистостями, а також науково-виробничими структурами, які її уособлюють. На пленарному засіданні Спілки підкреслено неможливість подальшого становлення вітчизняної бурової справи без тісної взаємодії, на всіх етапах підготовки висококласних фахівців, освітян та виробничників. Надано новий поштовх в удосконаленні засобів інформаційного супроводження діяльності Спілки та бурових організацій, зокрема прийнято рішення про підвищення статусу науково-практичного журналу «Буріння» за безпосередньої участі НТУ «Дніпровська політехніка». Прийнято далекосяжне рішення про створення на базі «Дніпровської політехніки» потужного регіонального представництва Спілки, яке сприятиме розширенню співпраці із виробництвом, оновленню матеріально-технічної бази кафедри нафтогазової інженерії та буріння, буде активним учасником удосконалення освітньо-професійних програм та інших компонентів процесу навчання. Залишається побажати лише найскорішого втілення всіх перелічених задумів. Уперед до перемог на всіх нивах!

Фото


Професійний стандарт - єдиний документ, який комплексно формує кваліфікаційні вимоги бізнесу до працівника. Сьогодні взяв участь у круглому столі «Імплементація професійного стандарту «Фахівці з буріння» в освітні програми – впровадження траєкторії практик-орієнтованого навчання», що організувало Укргазвидобування.

У круглому столі взяли участь 33 представника:

  • організатора заходу,
  • профільних закладів освіти,
  • Національного агентства кваліфікацій,
  • об’єднань роботодавців, в тому числі, Федерації роботодавців України,
  • Національного агентства забезпечення якості вищої освіти,
  • Центральної ради «Укрнафтогазпрофспілка».

Профстандарт «Фахівці з буріння» — це унікальний приклад, який показує те, як інвестувати в економіку через людський капітал. Це означає, що будь-який заклад освіти, який хоче готувати фахівців з буріння — бере його і використовує у своїх освітніх програмах. Це дороговказ для системи освіти в частині підготовки кадрів. Захід відбувся під егідою European Year of Skills

Резолюція круглого стола

Фото


Представники нашої кафедри Сергей Шипунов і Александр Пащенко прийняли участь у фасилітаційної сесії SPE з Natalya Rudevych та зустрічі з заступником Міністра енергетики Миколою Колісником. Ми виконували різні завдання, озвучували свої ідеї та рішення. Дискутували та пропонували певні кроки та шляхи реалізації. Загалом ми зібрали велику команду людей, почули дуже багато цікавих ідей та вже в процесі їх втілення! На всіх учасників фасилітації та інших гостей чекала цікава лекція від Миколи Колісника. Розглянули багато цікавих тем, зокрема, обговорювали можливості України, майбутнє газовидобувної галузі та державні законопректи в сфері енергетики. Його досвід та глибокі знання з цих питань вразили всіх присутніх і стали джерелом натхнення для подальшої роботи!

Фото


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт