Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Дмитрук Олена Олександрівна

гірничий інженер, старший викладач


Заступник декана факультету природничих наук та технологій з навчальної роботи та побуту.

Освіта:

Національний гірничий університет (2011 р. - «Розробка родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер», 2012 р. - 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Підвищення кваліфікації:

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, відділ проблем технологій підземної розробки вугільних родовищ, з 05 березня 2018 р. - 4 травня 2018 р.

Працює в університеті з 2015 року. Викладає дисципліни: «Основи теорії транспорту», «Транспортні системи гірничих підприємств», «Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів», «Фізико-хімічні методи видобутку корисних копалин свердловинними засобами» «Нафтогазове обладнання», «Транспортні системи та технології», «Оптимізація процесів спорудження свердловин».

Тема досліджень пов'язана з обґрунтуванням параметрів видобутку метану з твердих побутових відходів.

Науковий секретар секцій «Технології видобутку корисних копалин» всеукраїнських науково-технічних конференцій студентів, аспірантів і молодих учених «Наукова весна» та «Молодь: наука та інновації».

Опубліковано 5 статей в спеціалізованих виданнях, з яких 1 написана без співавторів, 15 тез у збірниках доповідей конференцій, 4 патенти на винаходи і корисні моделі.

Отримала такі сертифікати:

Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING”

Інтерактивні методи у викладанні

© 2006-2023 Інформація про сайт