Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Кафедра веде підготовку за спеціальностями:

1. 185 Нафтогазова інженерія та технології

"НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

2. 015 Професійна освіта

Спеціалізація 015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копални

"ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (Нафтогазова справа)"


Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році


Перелік спеціальностей (спеціалізацій) та вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту для прийому на навчання на основі ПЗСО для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2022 році

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) та вагових коефіцієнтів оцінок з конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для прийому на навчання на основі ПЗСО для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які використовувалися у 2021, 2020, 2019 роках

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

© 2006-2022 Інформація про сайт