Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Кафедра веде підготовку за трьома спеціальностями

1. 184 "Гірництво", 

"БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН"

2. 185 Нафтогазова інженерія та технології

"НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

3. 015 Професійна освіта

Спеціалізація 015.35 Видобуток, переробка та транспортування корисних копални

"ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (Нафтогазова справа)"Перелік спеціальностей та конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, вступних випробувань для прийому на навчання на основі ПЗСО та освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст для здобуття освітнього ступеню бакалавра

© 2006-2021 Інформація про сайт