Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Кузін Юрій Леонідович

кандидат технічних наук, доцент

З грудня 1994 року до теперішнього часу працює заступником декана геологорозвідувального факультету.

Освіта:

Дніпропетровський гірничій інститут (1970, «Технологія та техніка розвідки родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер».

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.15.14 – «Технологія і техніка геологорозвідувальних робіт» (1987), ТН № 106116, «Исследование режимов алмазного бурения и разработка методики их выбора применительно к условиям Донбасса».

Вчене звання:

Доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин, (1991), ДЦ №003612.

Підвищення кваліфікації:

Отримання сертифікату Aptis (British Council) Forward thinking English testing з англійської мови В1 від 20.04.2018 р. («Британська рада (Україна)», ІК 38670929 № 4).

Читає лекції з дисциплін: "Буріння свердловин", "Буріння свердловин (на тверді корисні копалини)", "Геологорозвідувальна справа", "Інноваційні технології буріння свердловин на тверді корисні копалини", "Прогресивні технології підвищення нафто-та газовилучення", "Процеси буріння дегазаційних свердловин", "Геотенології гірництва (буріння свердловин)".

Опубліковано понад 50 наукових робіт, зокрема 14 патентів на винаходи і корисні моделі, 4 монографії та 1 навчальний посібник.

Монографії:

1. Кожевников А.А., Кузин Ю.Л., Лексиков А.А. Бурильные трубы для геологоразведочного бурения / А.А.Кожевников, Ю.Л.Кузин, А.А.Лексиков – Днепр, издательство «Litograf» - 2018г. – 148с.

2. Кожевников А.А., Ратов Б.Т., Муратова С.К., Кузин Ю.Л., Омирзакова Э.Ж. Бурильные трубы для бурения геологоразведочных скважин. Алмааты. ТОО «Лантар Трейд» 2018, - 128с.

3. Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами:/ А.К.Судаков, А.Р.Дзюбик, Ю.Л.Кузін , І.Б.Назар, Д.А.Судакова. – Дрогобис.:Просвіта, 2019. -182 с.

4. Техника и технология бурения геологоразведочных скважин на газ-метан на угольных месторождениях Донбасса / Крамаренко А.А., Захаров А.А., Кожевников А.А., Лексиков А.А., Кузин Ю.Л. - Донецк: Донбасс, 2011. - 182 с.

Навчальні посібники:

1. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки: Навчальний посібник. П.П. Вирвінський, Ю.Л. Кузін, В.Л. Хоменко. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 368 с.

© 2006-2021 Інформація про сайт