Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Володимир Львович Хоменко

гірничий інженер, кандидат технічних наук, доцент

член науково-методичної підкомісії 185 Нафтогазова інженерія та технології сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України


Освіта:

Державна гірнича академія України (1997, «Технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер»)

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.15.10 – буріння свердловин (2004), ДК № 025925 «Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії».

Вчене звання:

Доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин (2006), 02ДЦ №013757.

Підвищення кваліфікації:

1. Національна металургійна академія України (26.09.2016-31.03.2017). Кафедра інтелектуальної власності. Довідка про підсумки науково-педагогічного стажування та звіт про стажування.

2. Масовий відкритий онлайн-курс «General course on intellectual property». 2017. Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO). Отримав сертифікат.

3. Масовий відкритий онлайн-курс «Introduction to the Patent Cooperation Treaty». 2017. Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO). Отримав сертифікат.

4. Масовий відкритий онлайн-курс «Advanced course on software licensing including open source». 2018. Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO). Отримав сертифікат.

5. Масовий відкритий онлайн-курс «Advanced course on collective management of copyright and related rights for policy makers». 2018. Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO). Отримав сертифікат.

6. Масовий відкритий онлайн-курс IP Panorama. 2019. KIPO, KAIST, KIPA (всі Корея) та WIPO. Отримав сертифікат.

7. Онлайн-курс «CopyrightX». Harvard Law School (США). 2019. Отримав сертифікат.

8. Масовий відкритий онлайн-курс «Copyright for Educators & Librarians». 2018. Duke University (США). отримав сертифікат.

9. Масовий відкритий онлайн-курс «Introduction to Industrial Property: patents, designs, trademarks». 2018. Politecnico di Milano (Італія). Отримав сертифікат.

Читає лекції з дисциплін: ««Буріння свердловин на нафту і газ»», «Закінчування свердловин», «Направлене буріння», «Технології розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ», «Інтелектуальна власність», «Основи патентної справи», «Буріння похило-скерованих свердловин», «Основи технічної творчості».

Загалом опублікував більше 70 наукових і навчально-методичних робіт. З них 5 патентів України на винаходи та один патент Республіки Казахстан.

Монографії:

1. Патентологія - монографія, 2015.

Навчальні посібники:

1. Ремонт свердловин - навчальний посібник, 2003. 

2. Інтелектуальна власність - навчальний посібник, 2008.

3. Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки - навчальний посібник, 2010

4. Інтелектуальна власність - підручник, 2012.

5. Геологічне право - навчальний посібник, 2015.

6. Патентологія - навчальний посібник, 2018.

7. Буріння свердловин: навч. посіб. / Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 292 с.

Підвищував свою кваліфікацію на різноманітних очних та дистанційних заходах. 

Отримав такі сертифікати.

Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING”

Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси

IV International Scientific and Practical Conference "Science, practice and theory"

"Розробка та впровадження інтегрованих систем управління на основі керування ризиками"

Oil & Gas Industry Operations and Markets

Mining Engineering

Energy transition

Основы нефтегазового дела

General course on intellectual property

Introduction to the Patent Cooperation Treaty

Advanced course on software licensing including open source

Advanced course on collective management of copyright and related rights for policy makers

CopyrightX

Copyright for Educators & Librarians

Introduction to Industrial Property: patents, designs, trademarks

IP Panorama

English as a medium of instruction for academics

Moodle 3.7

Технологія розробки дистанційного курсу

Як створити масовий відкритий онлайн-курс

Онлайн-технологии в обучении

Engaging Students in Active Learning

New Assessment Strategies - The magic of feedback

D-TRANSFORM: University Strategies in the Digital Age

To Flip Or Not To Flip - Discover the flipped classroom methodology

Using Open Educational Resources in Teaching

For active participation in the III International scientific conference on E-Learning and Education

© 2006-2023 Інформація про сайт