Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Аспіранти спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології:

person.png
Літвінов Владислав Миколайович

аспірант першого року навчання

Науковий керівник канд. техн. наук, доцент А.О. Ігнатов

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп.9

e-mail: litvinov.vl.m@nmu.one

Scholar Google

person.png
Войта Михайло Олександрович

аспірант першого року навчання

Науковий керівник канд. техн. наук, доцент О.А. Пащенко

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп.9

e-mail: voita.my.o@nmu.one

Scholar Googleperson.png
Дригола Максим Андрійович

аспірант першого року навчання

Науковий керівник докт. техн. наук, професор А.К. Судаков

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп.9

e-mail: dryhola.ma.a@nmu.one

Scholar Googleperson.png
Заєць Володимир Вікторович

аспірант першого року навчання

НауковІ керівники канд. техн. наук, доцент Є.А. Коровяка, професор, доктор технічних наук Самойленко О. М. (директор науково-виробничого інституту геометричних, механічних і віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (Інституту №4) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ)

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп.9

e-mail: zaiets.v.v@nmu.one

Scholar Google
person.png
Акользін Іван Володимирович

Інженер-метролог, аспірант

Наукові керівники канд. техн. наук, доцент Є.А. Коровяка, професор, доктор технічних наук Самойленко О. М.(директор науково-виробничого інституту геометричних, механічних і віброакустичних вимірювань та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (Інституту №4) ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ)

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп.9

e-mail: akolzin.i.v@nmu.one

Scholar Google

person.png
Васильченко Денис Олександрович

аспірант першого року навчання

Науковий керівник канд. техн. наук, доцент В.О. Расцвєтаєв

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп.9

e-mail: vasylchenko.den.o@nmu.one

Scholar Google

person.png
Шумов Андрій Сергійович

Гірничий інженер, аспірант

Науковий керівник докт. техн. наук, професор А.К. Судаков

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп.9

e-mail: Shumov.An.S@nmu.one

тел. +380669319466

ORCID, Scholar Google

person.png
Ткаченко Яна Сергіївна

аспірант 

Науковий керівник канд. техн. наук, доцент А.О. Ігнатов

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп. 7

e-mail: Tkachenko.Ya.S@nmu.one

тел. +380996254227

ORCID, Web of Science, Scholar Google, SCOPUS, ResearchGate


person.png
Мекшун Микита Романович

Гірничий інженер, аспірант .

Науковий керівник канд. техн. наук, доцент Є.А. Коровяка

Контакти: пр. Д. Яворницького, 19, корп. 7

e-mail: nikitamekshun.ngu@gmail.com

тел. +380959000390

ORCID, Scholar Google, ResearchGate , SCOPUSСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт