Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Заснування кафедри

Буйний розвиток промисловості на півдні Росії вимагав інтенсифікації робіт по видобуванню корисних копалин, в першу чергу, енергетичної сировини, тобто кам’яного вугілля, а також залізної руди, марганцю кіноварі, вогнетривкої глини і т.д.

Однак для збільшення видобутку корисних копалин необхідно було різко збільшити розвідані запаси корисних копалин. Перші шахти видобували корисні копалини з невеликих глибин, однак з плином часу гірничі виробки простягалися на більші глибини, розвідка яких була неможливою без буріння свердловин на значні глибини.

Тому з'явилася потреба у спеціалістах в області буріння. В Катеринославському вищому гірничому училищі професор А.М.Терпигорєв почав викладати дисципліну "Буріння" для студентів-гірників в 1900–1901 рр. У вересні 1930 року на геолого-маркшейдерському факультеті відкривається бурове відділення для підготовки гірничих інженерів – буровиків. Перший випуск (21 спеціаліст) відбувся в 1935 році (див. додатки 7-9).

В 1929 році була заснована кафедра розвідувальної справи. На завідування кафедри було запрошено з Москви гірничого інженера Аврама Яковича Гіммельфарба.

В період становлення кафедри студентам викладаються дисципліни:
- буріння розвідувальних свердловин;
- випробовування та підрахунок запасів.

Одночасно підготовлена – як самостійна дисципліна – "Методика пошуків та розвідки родовищ корисних копалин", в основу якої покладено праці В.І.Вернадського, В.А.Обручева та інших видатних вчених.

Однак з 1930 року по 1950 рік прийом на відділення підготовки гірничих інженерів-буровиків був призупинений. Підготовку інженерів-буровиків було продовжено з 1950 року на Вищих інженерних курсах (ВІК), куди приймалися особи, які мали досвід роботи в геологорозвідувальних організаціях та загальну середню чи спеціальну, а також неповну вищу освіту.

За період з 1930 року по 1956 рік кафедрою розвідувальної справи підготовлено 914 гірничих інженерів-геологів.

За денною формою навчання прийом студентів зі спеціальності "Техніка розвідки родовищ корисних копалин" було відновлено в 1951 році.

З 1957 року кафедра є профілюючою з випуску гірничих інженерів зі спеціальності "Техніка розвідки родовищ корисних копалин".

З 01.09.2019р. кафедра «Техніки розвідки родовищ корисних копалин» змінила назву на кафедру «Нафтогазової інженерії та буріння»

© 2006-2021 Інформація про сайт