Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Морські нафтогазові технології 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування та управління процесами буріння морських нафтових і газових свердловин.


Анотація

Силабус

Робоча програма


Конспект лекцій

Методичні вказівки до практичних робіт

Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної робіт


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт