Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Матеріалознавство

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо металевих і неметалевих матеріалів, які застосовуються в техніці, об'єктивних закономірностей залежності їх властивостей від хімічного складу, структури, способів обробки і умов експлуатації та розробки шляхів управління цими властивостями.


Анотація

Силабус

Робоча програма


Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи

Методичні вказівки до індивідуальної роботи

Тестові завдання


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт