Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Експлуатація бурового обладнання:

Дисципліна що розглядає роботу обладнання на підприємстві та забезпечення його нормального функціонування. Вивчається організація систем ТОіР для нормальної роботи обладнання, види обслуговувань, аварій та ремонтів.

Силабус (для спеціальності 185)

Робоча програма (для спеціальності 185)


Силабус (для спеціальності 184)

Робоча програма (для спеціальності 184)


Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

Методичні вказівки до індивідуальної роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи

Контрольні питання

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт