Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Знайомство з буровим полігоном

Сьогодні кафедра має учбово-експериментальний буровий полігон з навчальним корпусом №9. Полігон оснащено буровими установками ряду УКБ (УКБ-1, УКБ-3, УКБ-4, УКБ-5, УКБ-7) і ЗІФ–650 та 2 розвідувальними свердловини для проведення геофізичних та гідрогеологічних досліджень.

При проходженні навчально-ознайомчої практики задіяне бурове устаткування: бурова установка ручного буріння (електрична) УКБ-1; установка пересувна УКБ-4П; самохідна бурова установка УКБ200/300С (використовувалась як макет).

Для проведення геологічної практики використовується бурова установка пенетраційного буріння УБП-15М (дослідження ґрунтів для будівництва).

В корпусі розміщені учбові лабораторії: «Бурове обладнання», «Фізика гірських порід», «Промивальні рідини та тампонажні суміші», предметні аудиторії.

Лабораторія для вивчення процесів буріння має бурові станки ЗІФ-650М , УКБ-5 та станок глибокого буріння (до 2000 м) УКБ-7П, який дозволяє регулювати частоту обертання з 0 до 2000 обертів, використовуються при дослідженні процесів буріння в реальних умовах (є в наявності спеціальні гранітні блоки) новими (експериментальними) коронками та долотами на замовлення виробництва, а також насосні агрегати поршневий НБ-32 і плунжерний НБ-5.

Лабораторія промивальних рідин та тампонажних сумішей навіть за наявного обладнання здатна задовольнити потреби аспірантів, студентів та науковців, які займаються розробкою та удосконаленням нових рецептур промивальних рідин та тампонажних сумішей.

Лабораторія обладнана приладами для визначення:

- статичного напруження зсуву промивальної рідини при бурінні свердловин з додаванням різноманітних хімічних реагентів (прилад СНС-2);

- фільтраційних характеристик промивальної рідини при бурінні свердловин, товщини глинистої корки та водовіддачі (прилад ВМ-6);

- щільності промивальної рідини (ареометр АГ-3ПП та прилад АБР-1);

- в’язкості промивальної рідини при бурінні свердловин (прилад СПВ-5);

- застигання тампонажного розчину та товщини фільтраційної кірки (прилад «Ігла Віка»);

- вмісту твердої фази в промивальній рідині при бурінні свердловин (відстійник ОМ-2);

- рухливості тампонажного розчину (конус АзНДІ);

- cедиментаційної стійкості бурового розчину (циліндр стабільності ЦС-2);

- реологічних параметрів бурових рідни (ротаційний віскозиметр ВСН-3);

- міцності тампонажного каменю на гідравлічному пресі, розривній машині і руйнування при розтягуванні.

Лабораторія механіки гірських порід використовується при визначенні фізико-механічних властивостей гірських порід для створення доцільних методів їх руйнування, а також при досліджені металів та сплавів для виготовлення бурового обладнання та інструменту й обладнана приладами для визначення:

- щільності, об'ємної маси, шпаристості гірських порід (пікнометрами, аналітичними, електронними вагами);

- межі тривкості гірських порід на одноосьовий стиск на зразках правильної форми (гідравлічний прес);

- акустичних і пружних властивостей гірських порід за допомогою ультразвука (прилад УК-14П);

- впливу поверхнево-активних рідин на знос та стирання (прилад ЛКИ-3);

- показника зчеплення і кута внутрішнього тертя гірських порід (гідравлічний прес, комплекти матриць);

- ударної в’язкості і граничної роботи ударного руйнування гірських порід (копер маятниковий МК-30);

- категорій буримості гірських порід за методом ЦНІГРІ (прилади ПОАП-2М) та визначення динамічної тривкості гірських порід;

- механічних властивостей гірських порід (коефіцієнта пластичності, твердості за штампом, межі течії) на приладі УМГП-3;

- теплофізичних властивостей матеріалів (вимірювально-обчислювальний комплекс, основою якого є аналогово-цифровий перетворювач WAD-AIK-BUS (USB));

- мікротвердості мінералів і гірських порід ( мікротвердомір ПМТ-3).


Контакти:

вул.Мандриківська, 45

тел.: +38 (050) 955-12-02; +38 (096) 215-33-33

Схема проїзду:

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт