Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Правова охорона комп'ютерних програм

Мета дисципліни – набуття умінь і знань, необхідних для опанування професійних завдань (компетенцій) магістра, пов’язаних з правовою охороною комп’ютерних програм.


Силабус

Робоча програма


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт