Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Організація комунікації за дистанційною формою

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо теоретичних знань і практичних навичок необхідних для організації комунікації за дистанційною формою навчання.


Силабус

Робоча програмаКурс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

© 2006-2023 Інформація про сайт