Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Іміджелогія

Мета дисципліни – сформувати у студентів розуміння ролі та значення іміджу та його впливу на формування цілісного уявлення про особливості позитивного та ефективного іміджу організації, що базується на теоретичних знаннях та практичних навичках самопрезентації у вербальному та невербальному спілкуванні.


Силабус

Робоча програмаКурс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

© 2006-2023 Інформація про сайт