Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Дистанційна комунікація

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо теоретичних знань і практичних навичок необхідних для організації комунікації за дистанційною формою навчання.


Силабус

Робоча програма© 2006-2023 Інформація про сайт