Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів:

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо основ видобування нетрадиційних вуглеводневих енергоносіїв.

Анотація

Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт