Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Трубопровідний транспорт:

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо методик розрахунків при проектуванні та експлуатації трубопроводів.

Анотація

Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

Конспект лекцій


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

© 2006-2023 Інформація про сайт