Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Технології розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо технології розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ.


Силабус

Робоча програма

Методичні вказівки до курсового проекту


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

© 2006-2023 Інформація про сайт