Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Спорудження та захист газонафтопроводів:

Мета дисципліни–формування компетентностей щодосучаснихтехнологійта процесівпри проектуванні, спорудженні та захисті газонафтопроводів.

Анотація

Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"© 2006-2023 Інформація про сайт