Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Попередження та ліквідація ускладнень і аварій в нафтогазових свердловинах

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок з попередження та ліквідації ускладнень і аварій в нафтогазових свердловинах.


Робоча програма

Силабус

Конспект лекцій

Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт

Контрольні тести для самостійного вивчення дисципліни

Перелік питань для контролю знань

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт