Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Процеси спорудження дегазаційних свердловин:

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок з визначення технології спорудження та буріння дегазаційних свердловин.

Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт