Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Оптимізація процесів спорудження свердловин:

Мета дисципліни полягає в формуванні умінь і компетенцій щодо забезпечення проектування, реалізації й оперативного коригування оптимальних технологій спорудження свердловин різного призначення та раціонального управління процесами безаварійного поглиблення свердловин в складних гірничо-геологічних умовах з високими техніко-економічними показниками.

Силабус

Робоча програма


Конспект лекцій


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт