Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Основи нафтогазової справи

Мета дисципліни – формування компетентностей та результатів навчання щодо основ видобування, транспортування та зберігання вуглеводневих енергоносіїв.


Анотація

Силабус

Робоча програма


Конспект лекцій

Тестові завдання


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт