Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Оцінка газоносності метановугільних родовищ:

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо основних етапів і методів оцінювання газоносності вугільних родовищ.


Анотація

Силабус

Робоча програма


Конспект лекцій (частина 1)

Конспект лекцій (частина 2)

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт