Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Моделювання технологічних процесів:

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо основ моделювання технологічних процесів нафтогазової галузі та буріння.

Силабус


Робоча програма

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"

© 2006-2023 Інформація про сайт