Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Гідроаеромеханіка в бурінні:

Мета дисципліни – формування компетентностей проектування гідравлічної програми технологічних процесів спорудження свердловини та її практичної реалізації стосовно до конкретних геолого-технічних умов буріння.

Анотація

Силабус

Робоча програма


Конспект лекцій з дисципліни „Гідроаеромеханіка в бурінні"

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни „Гідроаеромеханіка в бурінні"

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Гідроаеромеханіка в бурінні”

Контрольні питання


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт