Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Буріння свердловин (на воду):

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок, з визначення технологій спорудження та буріння гідрогеологічних свердловин.

Анотація

Силабус

Робоча програма


Методичні вказівки по курсовому проектуванню "Буріння свердловин на воду"

Завдання по курсовому проектуванню "Буріння свердловин на воду"

Контрольні питання

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт