Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Бурові промивальні рідини та тампонажні суміши:

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо бурових промивальних рідин та тампонажних сумішей.


Силабус

Робоча програма


Методичні вказівки до виконання практичних робіт


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт