Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Спорудження газонафтопроводів:

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо сучасних технологій та процесів при проектуванні, спорудженні та захисті газонафтопроводів.

Силабус

Робоча програма

Конспект лекцій

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт