Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Автоматизація процесів в бурінні

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування технологій автоматизованого керування процесами спорудження свердловин при розробці покладів корисних копалин та автоматизованого управління процесами безаварійного поглиблення свердловин в складних гірничо-технічних умовах.


Силабус

Робоча програма

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт