Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Технологія буріння:

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування та управління процесами буріння надглибоких нафтових і газових свердловин..


Силабус

Робоча програма


Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання практичних робіт

Тестові завдання


Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт