Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Транспортні системи та технології:

Мета дисципліни – формування результатів навчання щодо транспортних систем і технологій промислових підприємств.


Силабус

Робоча програма


Методичні вказівки для виконання практичних робіт

Тестові завдання

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт