Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Анатолій Макарович Бражененко
(кандидат технічних наук, доцент)

Народився 7 березня 1937 року в хуторі Запорожець, Запорізького району, Запорізької області. В 1944–1951 рр. навчався в Юльївській семирічній школі, а потім в середній школі №38 міста Запоріжжя, яку закінчив з медаллю в 1954 році.

В цьому ж році поступив на перший курс Дніпропетровського гірничого інституту за спеціальністю Техніка розвідки РКК.

Після закінчення Гірничого інституту в 1959 році був направлений на роботу в трест "Полтаванафтогазрозвідка", де спочатку працював помічником бурильника, інженером, а потім викладачем спец дисципліни в ПТУ №1 м. Полтави, де розпочалася підготовка бурильника та бурових майстрів для потреб геологорозвідувальної галузі та нафтогазовидобувної промисловості Північно-Східних та Центральних областей України.

В 1963 році поступив до аспірантури на кафедру Техніки розвідки РКК, Дніпропетровського гірничого інституту. В 1968 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидатат технічних наук на тему "Дослідження умов передачі на забій осьового зусилля при бурінні розвідувальних свердловин колонковим способом".

З 1969 року працював асистентом, а з 1971 року – доцентом кафедри Техніки розвідки РКК. В 1975–1980 рр. – завідувач кафедри Техніки розві-дки РКК. З 1980 року до 2007 року працював на посаді доцента цієї кафедри.

Анатолій Макарович приймав активну участь в суспільному та науковому житті інституту. На протязі 20 років (1975–1995 рр.) виконував обов’язки вченого секретаря Ради по захисту дисертацій. Опублікував 98 наукових праць. Під його керівництвом виконані та успішно захищені 3 кандидатські дисертації.

Помер у листопаді 2007 року.

© 2006-2023 Інформація про сайт