Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХprpzg2.jpg
Буріння свердловин на воду

Навчальний посібник. Судаков А. К., Фем’як Я. М., Чудик І. І., Федик О. М., Щуцький В. І. – Дрогобич: «Посвіт». - 2022. - 344 с

У навчальному посібнику наведено й узагальнено сучасні технології з буріння свердловин на воду, що дає змогу прискорити їх будівництво, збільшити продуктивність та надійність роботи. Призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 184 «Гірництво» та 185 «Нафтогазова інженерія та технології».

Навчальний посібник не менш важливим і корисним стане для фахівців тих підприємств, що проводять свою виробничу діяльність не тільки з проектування й буріння свердловин на воду, що є одним з основних напрямків їх діяльності, але й в інших напрямках, зокрема, пов’язаних з геологією, гідротехнікою, топографією та будівництвом.


prpzg2.jpg
Практичне використання кавіитаційних процесів у бурінні свердловин

Монографія. Фем’як Я. М., Чудик І. І., Судаков А. К., Якимченко Я.Я., Федик О. М.. – Дрогобич: «Посвіт». - 2021. - 232 с

Розглянуто сутність кавітаційно-пульсаційної дії на процес руйнування гірських порід та обґрунтовано динамічні параметри кавітаційних пухирців в промивній рідині. Досліджено методами математичного моделювання кавітаційні режими течії рідини на основі нелінійних коливань кавітаційних пухирців

Проведено комплекс експериментальних досліджень щодо визначення ерозійного руйнування гірських порід під впливом вихрових кавітаційних потоків.

Розроблено методику практичного розрахунку оптимізації кавітаційно-пульсаційної дії на гірські породи та рекомендації з удосконалення конструкції бурового долота для підвищення ефективності буріння свердловин.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, а також студентів , які навчаються за освітньо-професійними програмами "Буріння нафтових і газових свердловині "Буріння свердловин" першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 184 " гірництво" і 185 "Нафтогазова інженерія та технології".


prpzg2.jpg
Гідрогазодинамічні процеси при спорудженні та експлуатації свердловин

Монографія. А.В. Павличенко, Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов, О.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 201 с.

Запропоновано розвиток положень щодо особливостей циркуляційних процесів при бурінні свердловин і їх фізико-хімічних аспектів. Як пріоритетне спрямування розробок технології спорудження свердловин обратно методики визначенння рецептур високоякісних примивальних рідин і проектування доскональної екологічної технології іх застосування в поєднанні з сучасним обладнанням та інструментом.

Показано взаємозв'язок між фізико-геометричними характеристиками продуктів руйнування і циркуляційними процесами на вибої і в стовбурі свердловини; між особивостями схеми циркуляції очисних агентів та технологічних рідин, пов'язаними з різноманітністю геолого-технічнічних та свердловинних факторів.

Призначення для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентами технічних університетів, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального та природоохороних профілів.


prpzg2.jpg
Буріння свердловин

Навчальний посібник. Є.А. Коровяка, В.Л. Хоменко, Ю.Л. Винников, М.О. Харченко, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2021. - 294 с.

Наведено данні про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано фізико-механічні властивості гірських порід, буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, промивання свердловин, ударно-канатне буріння, викривлення свердловин. Детально розглянуто прилади і технологію кернового і шламового опробування.

У додатку подано приклади розв'язання практичних задач.

Для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентам технічних ЗВО, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального профілів.


prpzg2.jpg
Прогресивні технології спорудження свердловин

Монографія. Є.А. Коровяка, А.О. Ігнатов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2020. - 166 с.

Запропоновано аналіз та подальший розвиток методик проектування прогресивних технологій спорудження свердловин. Показано можливий варіант компонування колони гнучких труб у поєднанні із забійними механізмами подачі та спеціалізованим породоруйнівним інструментом. Виконано уточнення та вдосконалення процесів, які відбуваються при бурінні зі знімними керноприймачами, і методу буріння з безперервним внесенням на поверхню вибуреної породи. Встановлено засади конструктивного вибору та обґрунтування ефективних схем виконання опорних вузлів бурових доліт, що забезпечують сталість процесу поглиблення забою свердловини.

Викладено техніко-технологічні основи режиму буріння з газорідинними промивальними сумішами та активованими промивальними рідинами, а також способи і технічні засоби їх отримання.

Для фахівців, які займаються буровими роботами, а також буде корисна студентам технічних ЗВО, зокрема нафтогазового і геологорозвідувального профілів.


prpzg2.jpg
Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу

Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л. Н. Ширін, О. В. Денищенко, С. Є. Барташевський, Є. А. Коровяка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т “Дніпровська політехніка”. – Дніпро : НТУ “ДП”, 2020. – 294 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни «Транспортування і зберігання вуглеводнів», що розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Викладено теоретичні положення застосування комплексів для зберігання нафти, нафтопродуктів і газу, конструктивні особливості їх та методики експлуатаційних розрахунків. Надано рекомендації що полегшують вибір серійних промислових машин та устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показними, що забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах.


prpzg2.jpg
Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу

Навчальний посібник. Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 203 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни "Транспортування і зберігання вуглеводнів", що розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Викладено теоретичні положення застосування й конструктивні особливості методики експлуатаційних розрахунків залізничного, автомобільного, водного, трубопровідного транспорту для доставки нафти, нафтопродуктів і газу. Надані в посібнику рекомендації полегшують вибір серійних промислових машин та устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показники, що забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах.

Стане в пригоді також фахівцям, діяльність яких пов’язана з експлуатацією нафтогазового обладнання.


prpzg2.jpg
Патентологія

Навчальний посібник. / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». - Дніпро : НТУ «ДП» , 2018. - 240 с.

Визначено поняття «патентологія» та особливості прав інтелектуальної власності на об'єкти патентного права і ноу-хау. Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань правової охорони патентних прав. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Висвітлено питання комерціалізації об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау. Викладено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права. Висвітлено питання захисту патентних прав в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.


prpzg2.jpg
Інтелектуальна власність

Підручник. Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 320 с.

Розглянуто систему інтелектуальної властивості в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань інтелектуальної властивості та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і суміжних прав, а також права промислової властивості. Відображено відомості про порядок проведення патентних досліджень та складання звіту про них, порядок виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності, а також висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної властивості.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері інтелектуальної власності.


prpzg2.jpg
Промивальні рідини в бурінні

Підручник. М.А. Дудля. - Д.: Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2011. - 542 с.

Розглянуто фізико-хімічні властивості колоїдних систем, основні параметри промивальних рідин, їх склад, технологічні схеми приготування та очищення. Значна увага приділена новому актуальному напряму геоекологічних досліджень - геопургології.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 6.050301 гірництво. Може бути використаний також студентами геологічних спеціальностей, аспірантами, науковцями та інженерно-технічними працівниками геологорозвідувальних організацій.


prpzg2.jpg
Геологорозвідувальний факультет: Історія та сучасність (1918 - 2018)

Монографія / за ред. В.Ф. Приходченко та І.С.Нікітенко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2018. - 168 с.

Наведено основні відомості про історію створення та розвитку геологорозвідувального факультету НТУ "Дніпровська політехніка", якому в 2018 році виповнюється 100 років від дня заснування. Викладено відомості про розвиток геологічного напряму у виші, який розпочався з самого його заснування як Катеринославського вищого гірничого училища у 1899 році. Окремими главами книги подана історія кафедр як існуючих, так і тих, що існували протягом описаного періоду. розглянуто також розвиток освітньої діяльності кафедр, наукових напрямів, міжнародних стосунків та надано відомості про видатних випускників.

Видання розраховане не лише на викладачів та студентів, але й на широке коло читачів, які цікавляться історією розвитку науки та освіти в нашому краї.


prpzg2.jpg
Патентознавство. Практикум для магістрів спеціальностей 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології

О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 71 с.

Відповідає робочій програмі дисципліни «Патентознавство», що розроблена на основі освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальності 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Вивчення основ патентних досліджень є необхідною і важливою частиною підготовки висококваліфікованого інженера, оскільки дозволяє зрозуміти можливості використання патентної інформації (її правових і технічних аспектів) для створення конкурентоспроможної продукції, вільного виходу цієї продукції на ринок, зниження рівня юридичних і економічних ризиків, пов'язаних з охороною і захистом об'єктів інтелектуальної власності. Послідовно викладено етапи роботи над патентом: патентний пошук, інформаційні бази, вибір аналогів, оцінка патентоспроможності.

Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для інженерів, які займаються винахідництвом.


prpzg2.jpg
Геологорозвідувальна справа і техніка безпеки

Навчальний посібник. П.П. Вирвінський, Ю.Л. Кузін, В.Л. Хоменко. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 368 с.

У першій частині наведено дані про техніку та технологію основних видів буріння свердловин. Описано фізико-механічні властивості гірських порід, буровий інструмент, розглянуто конструкції свердловин, бурове обладнання, промивання свердловин, ударно-канатне буріння, викривлення свердловин. Детально розглянуто прилади і технологію кернового і шламового опробування.

У другій частині подано способи, техніка і технологія проходки гірничорозвідувальних виробок, дано рекомендації з вибору форм і розмірів гірничих виробок, проведення буропідривних робіт, а також описано освітлення гірничих виробок і водовідлив з них.

У третій частині викладено основні вимоги нормативних актів про охорону праці, навколишнього середовища, правила безпечного користування устаткуванням, машинами та механізмами.

У четвертій частині подано приклади розв'язання практичних задач.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Геологія" і може становити інтерес для спеціалістів геологорозвідувальних організацій.


prpzg2.jpg
Геологічне право

Навчальний посібник. / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2015. - 198 с.

Наведено основні положення нормативно-правових актів з регулювання геологічних відносин у сфері розвитку мінерально-сировинної бази України, режиму запасів і ресурсів державного фонду надр, геологічного вивчення надр, державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, геологічної інформації, першовідкривачів родовищ корисних копалин, міжнародного співробітництва тощо.

Розраховано на студентів, які здобувають повну вищу освіту за спеціальностями "Правознавство", "Геологія", а також на аспірантів і професорсько-викладацький склад. Може бути корисний працівникам правоохоронних органів, органів державної виконавчої влади, юрисконсультам та інженерно-технічним працівникам геологічних і гірничодобувних підприємств.


prpzg2.jpg
Патентологія

Монографія / Р.С. Кірін, B.Л. Хоменко, І.М. Коросташова; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015.-424 с.

Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань патентного права та його правової охорони. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Викладені відомості про комерціалізацію об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права та ноу-хау. Висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права.

Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використана аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері патентного права.


prpzg2.jpg
Ремонт свердловин

Навчальний посібник/ Вирвінський П.П., Хоменко В.Л. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. - 219 с.

У першій частині навчального посібника наведені дані про техніку та технологію випробування водозабірних свердловин для оцінки їх стану перед проведенням ремонтних робіт. Розглянуто методи механічного, гідравлічного очищення фільтрів; імпульсного, реагентного, віброреагентного та імпульсно-реагентного відновлення дебіту свердловин.

В другій частини посібника наведені дані про обладнання та інструмент експлуатаційних свердловин на нафту і газ, які використовуються при поточному і капітальному ремонтах. Викладені технологія проведення ремонтних робіт і робіт по підвищенню нафтовіддачі пластів.

Третя частина присвячена особливостям ремонту геотехнологічних свердловин та обладнанню, яке при цьому використовується.

В четвертій частині наведені приклади рішення задач по розрахунку основних технологічних параметрі» ремонтних робіт.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Гірництво" спеціальності "Буріння", може представляти інтерес для спеціалістів геологорозвідувальних і нафтовидобувних організацій.


prpzg2.jpg
Інтелектуальна власність

Навч. посібник / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова - 2-ге вид. перероб. і доп. -Д.: Національний гірничий університет, 2008. - 280 с.

У посібнику розглянуто систему інтелектуальної власності в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони; відзначено особливості авторського права і суміжних прав, а також права промислової власності. Посібник відображає відомості про порядок проведення патентних досліджень та складання звіту про них; порядок виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об'єкти промислової власності; а також висвітлює питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, викладачами і тими, хто бажає поглибити свої знання у сфері інтелектуальної власності.


prpzg2.jpg
Інтелектуальна власність

Зб. праць / Р.С. Кірін, І.М. Коросташова, B.Л. Хоменко та ін.; за ред. Р.С. Кіріна; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2014. -151с.

Подано публікації у фахових виданнях і доповіді на наукових конференціях викладачів кафедри цивільного та господарського права з актуальних питань інтелектуальної власності. Роботи охоплюють загальні питання інтелектуальної власності, економіку і договори у сфері інтелектуальної власності, захист прав інтелектуальної власності та пошук інформації про винаходи.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Стане у пригоді аспірантам, викладачам і тим, хто бажає поглибити свої знання у сфері інтелектуальної власності.


prpzg2.jpg
Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами

Монографія. А.К. Судаков, А.Р. Дзюбик, Ю.Л. Кузін, І.Б. Назар, Д.А. Судакова. - Дрогобич: "Посвіт", 2019. -182 с.

У роботі на підставі результатів теоретичних, експериментальних і виробничих досліджень вирішено актуальну наукову задачу, що полягає у встановленні закономірностей зміни осьового навантаження та частоти обертання при обгрунтуванні режимних параметрів ефективної термомеханічної технології ізоляції поглинаючих горизонтів від середньої межі міцності на одновісне стискання залежно від: складу композиту, співвідношення компонентів та виду наповнювача; температури перегріву розплаву, щільності, часу твердіння та кількості плавок тампонажного термопластичного композиційного матеріалу, розплав яких, проникаючи в канали поглинання з наступною зміною агрегатного стану, утворює малооб'ємну, але міцну ізоляційну оболонку навколо стовбура бурової свердловини.

Результати виконаного комплексу теоретичних і експериментальних досліджень знайшли практичне застосування при дослідно-промисловому впровадженні технології ліквідації поглинання промивальної рідини у виробничих умовах.


prpzg.jpg
Процеси підземного зберігання газу

Підручник. М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, В.О. Салов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – 422 с.

Розглянуто етапи розвитку мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання й транспортування газу, технологічні особливості й техногенні зміни як наслідок цих процесів, а також правила безпеки при експлуатації підземних сховищ газу.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 050301 Гірництво. Може бути корисним для наукових та інженерно – технічних працівників гірничої і газової промисловості.


img084.jpg
Збірник задач з дисципліни «Основи теорії транспорту»

Навч. Посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.О. Расцвєтаєв. – Д., Національний гірничий університет, 2007. – 151 с.

Навчальний посібник містить задачі, пов’язані з експлуатацією транспорту гірничих підприємств, варіанти їх рішень і довідкову інформацію, що дозволяє самостійно вирішувати пропоновані та складати аналогічні задачі. Для студентів напряму 0903 «Гірництво». Посібник може бути корисним також викладачам при складанні домашніх індивідуальних завдань, білетів і текстів поетапного (поблочного) та кінцевого діагностування знань.


DSC02816.JPG
Розрахунок шахтного локомотивного транспорту

Навч. посіб. / О.О. Ренгевич, О.М. Коптовець, П.А. Дьчков, Є.А. Коровяка, В.В. Яворська. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 83 с.

Основою книги є навчальний посібник “Расчет шахтного электровозного транспорта,” написаний співробітниками кафедри рудникового транспорту колишнього Гірничого інституту О.О. Ренгевичем і М.К. Мехедою (1988 р., видавництво “УМК ВО”). Окрім переробки та перекладу на українську мову, авторами доповнено методику розрахунку локомотивної відкатки дизелевозами та гіровозами, оновлено довідковий матеріал, програму рішення на ЕОМ з використанням середовища Borland Delphi 7.

© 2006-2022 Інформація про сайт