Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


Фізико-хімічні методи видобутку корисних копалин свердловинними засобами

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування та управління процесами безаварійного поглиблення та експлуатації свердловин фізико-хімічної технологіїї розробки покладів корисних копалин.


Робоча програма

Методичні вказівки до практичних робіт ФХМВККСЗ

Індивідуальні завдання та контрольні запитання ФХМВККСЗ

Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"


© 2006-2023 Інформація про сайт