Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Матеріалознавство - міждисциплінарний розділ науки, що вивчає зміни властивостей матеріалів, як у твердому, так і в рідкому стані в залежності від зовнішніх факторів.


Дисципліна у системі Moodle


Навчально-методичний матеріал

Програма навчальної дисціплини

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО: Навч. посібник / П.П.Вирвінський. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 128 с.


Тестування знань з лекційного матеріалу:

Запитання до залику з дисципліни “Материалознавство”Відеоуроки:


Лабораторні роботи:

Диск GOOGLE

Додатковий матеріал:

Конспект лекцій по металознавству - взято с сайту http://www.supermetalloved.narod.ru

Sandvik - Sandvik.

Металловедение - materialscience.ru


© 2006-2018 Інформація про сайт