Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Олександр Анатолійович Пащенко
кандидат технічних наук, доцент

Народився 24 жовтня 1976 року у місті Дніпропетровську.

З 1992 року займався бурінням свердловин на воду на приватних ділянках, у 1993 році почав працювати на приватному підприємстві "Резерв-проект" на посаді машиніст бурової установки III розряду.

У 1993 році закінчив середню школу №68 та поступив до Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема.

У 1998 році закінчив навчання у Дніпропетровському гірничому університеті з червоним дипломом та поступив до аспірантури тема дисертаційної роботи "Дослідження та розробка раціональної технології руйнування гірської породи на забої свердловини в умовах дії гідростатичного тиску".

У 2000 році ввійшов до складу спілки молодих вчених НГУ відповідає за геологорозвідувальний факультет.

У 2001 році почав працювати на кафедрі техніки розвідки РКК на посаді асистента.

В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію. З 2007 року доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НГУ.

У період з 1998-2009 роботи у НГУ займався наступними роботами: верстки збірників Нестеренківські та Епштейнівські читання, робота у приймальній комісії НГУ – 2003, 2004 рр., керівництво проведенням локальної мережі на кафедрі ТРРКК - 2003-2004 рр. та таке інше.

З 2010 року також завідує Підготовчим відділенням, куратор заочної форми навчання для буровиків.

З 2011 року відповідальний за сторінку кафедри на офіційному сайті Державного ВНЗ "НГУ", та ведення системи "Деканат" для заочників.

Викладає та проводє лабораторні і практичні заняття по наступним дисциплінам: "Інформатика", "Комп’ютерні технології в бурінні", "Експлуатація бурового обладнання", "Транспорт при ГРР", "Матеріалознавство", "Горизонтально-направлене буріння".

Під час роботи в НГУ приймав участь у семінарах та конференціях, опублікував понад 50 робіт: з них понад 40 статей та тез доповідей, 9 патентів, 4 методичні розробки та 1 монографія.


Контактний телефон: +380 50 363 16 00; e-mail:sas_p@ua.fm

Профиль у - linkedin.com

© 2006-2018 Інформація про сайт