Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

На теперішній час кафедрою викладаються такі дисципліни для студентів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології:

Бакалавріат

Освітньо-професійні програми

Дисципліни
 • Автоматизація технологічних процесів у нафтогазовій галузі
 • Буріння інженерно-геологічних свердловин
 • Буріння похило-скерованих свердловин
 • Буріння свердловин
 • Буріння свердловин (на воду)
 • Буріння свердловин (на нафту та газ)
 • Бурові промивальні ріднини
 • Бурові тампонажні суміші
 • Вступ до спеціальності
 • Гідроаеромеханіка в бурінні
 • Закінчування свердловин
 • Комп'ютерні технології в бурінні
 • Матеріалознавство
 • Механіка гірських порід
 • Морські нафтогазові технології
 • Нафтогазова механіка
 • Нафтогазове обладнання
 • Основи нафтогазової справи
 • Оцінка газоносності метановугільних родовищ
 • Спорудження та захист газонафтопроводів
 • Технології видобування нафти і газу
 • Технології видобутку нетрадиційних вуглеводнів
 • Технологія глибинного буріння
 • Транспортні системи та технології

 • Магістратура

  Освітньо-професійні програми

  Дисципліни
 • Експлуатація бурового обладнання нафтогазових і газових свердловин
 • Інтелектуальна власність
 • Організація, планування та управління нафтогазовим підприємством
 • Освоєння і ремонт свердловин на нафту та газ
 • Патентознавство
 • Попередження та ліквідація ускладнень і аварій в нафтогазових свердловинах
 • Прогресивні технології підвищення нафто-та газовилучення
 • Проектування в нафтогазовій інженерії
 • Спеціальні технологічні ріднини
 • Технології розробки і експлуатації нафтових і газових родовищ

 • КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

 • Сьогодні кафедра має учбово-екпериментальний буровий полігон з учбовим корпусом. Полігон оснащено сучасними буровими установками ряду УКБ (УКБ–1, УКБ–3, УКБ–4, УКБ–5, УКБ–7) і ЗІФ–650М. В корпусі розміщені учбові лабораторії: "Бурові машини і механізми", "Контрольно-вимірювальні прилади", "Механіка гірських порід", "Промивальні рідини", "Направлене буріння" а також предметні лабораторії.

  © 2006-2020 Інформація про сайт