Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра впродовж довгого часу плідно співпрацює казахськими колегами. Був виданий цілий ряд монографій і навчальних посібників, наукових статей в провідних міжнародних наукових виданнях. Нарешті, в 2019 році ці відносини були юридично оформлені і був укладений Договір про співпрацю між Національним технічним університетом "Дніпровська політехніка" і Каспійським суспільним університетом. Наші ЗВО будуть вести спільну діяльність у сфері освітнього і наукового розвитку в цілях навчання, підвищення кваліфікації та удосконалення наукової та освітньої діяльності.

З текстом Договору можна ознайомитись тут.

Підтримуються постійні стосунки з Уханьським геологічним університетом (Китай). Професори Тан Фуньяінь, Ян Тайнінь були у 1991 році гостями кафедри. Професори Ян Тайнінь та Дудля М.А. підготували та надрукували спільну наукову працю: "Вплив середовища на процеси руйнування твердих гірських порід". Кафедра отримала з Китаю апаратуру комплексного контролю параметрів режимів буріння, яка виконана з використанням новітніх досягнень науки і техніки і дозволяє не тільки візуально контролювати параметри режиму буріння, а й реєструвати їх на діаграму. На запрошення китайських фахівців у Китаї побували професор Безсонов Ю.Д., с.н.с. Шепель А.І. (1992–1993 рр.), професор Давиденко О.М. (2003 р.).

Розвиваються спільні науково-технічні стосунки з політехнічним інститутом (м. Монс, Бельгія), де побував на кафедрі буріння професор Дудля М.А., з Технічним університетом в м.Острава (Висока школа Банська, Чехія).

Успішно розвиваються міжнародні зв’язки, особливо із спорідненими ЗВО Росії: Московською державною геологорозвідувальною академією, Санкт-Петербурзьким державним технічним університетом (гірничим інститутом), Південно-Російським державним технічним університетом, Уральською державною геологічною академією та Томським політехнічним університетом. Кожного року проводяться виїзні засідання секції "Буріння" Міносвіти Російської Федерації, на яких розглядаються питання підготовки фахівців напряму "Геологія" (навчальні плани, програми дисциплін, виробничі практики, діагностика знань та умінь, науковий рівень дипломних робіт та ін.).


© 2006-2020 Інформація про сайт