Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра веде підготовку за двома спеціальностям

1. Код спеціальності 184 "Гірництво", спеціалізація 

"БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН"

2. Код спеціальності 185 

"НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

Ступені підготовки:
бакалавр, магістр.

Кваліфікація спеціалістів: гірничий інженер.

Форми навчання: денна, заочна, курси підвищення кваліфікації.

Терміни навчання:
очна форма навчання:
бакалавр – 4 роки; магістр - 1,5 роки.
заочна форма навчання:
бакалавр – 4 роки; магістр - 1 рік 8 місяців.

Сфера діяльності спеціалістів – підприємтва нафтогазовидобувної галузі, гірничі, геологічні та будівничі.

Буріння свердловин - гірнича наука, що вивчає механічні властивості гірських порід, основні закономірності їх руйнування, способи і техніку руйнування порід, виносу вибуреної породи і зміцнення стінок стволів, роз'єднання пластів, розкриття і випробування продуктивних горизонтів, ускладнень при проводці і кріпленні.

В сучасному господарстві країни бурові роботи застосовуються в різних галузях. Так, наприклад, свердловини бурять з метою:

 • видобування нафти, газу, соляних розчинів, лікувальних вод;
 • підземної розробки твердих корисних копалин (вентиляційні стволи, підведення повітропроводів і електричних кабелів);
 • проходки шахт, гасіння підземних пожеж, заморожування водоносних горизонтів;
 • дослідження ґрунтів при будівництві тунелів, гребель, мостів, заводів тощо;
 • подачі повітря до вогневих вибоїв та відведення горючих газів при підземній газифікації кам'яновугільних родовищ;
 • водопостачання міст, заводів, залізничних станцій, приватних ділянок а також для штучного зрошення посівів бавовни та інших культур;
 • вивчення родовищ при геологічних і геофізичних роботах і т.п.;
 • проведення комунікацій.
 • Свердловини є єдиною комунікаційною системою, що транспортує нафту і газ на поверхню землі, а буріння свердловин є основним джерелом видобутку запасів вуглеводнів та інших корисних копалин, проведення комунікаційних мереж, тощо.  © 2006-2020 Інформація про сайт