Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалини - це:

  • фахівці в області: буріння свердловин на тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини; буріння технічних, інженерно-геологічних і геотехнологических свердловин;
  • забезпечення робочими місцями студентів і молодих фахівців на період виробничих практик і при розподілі в геологорозвідувальні, гірничорудні, проектно-дослідницькі підприємства і фірми України і країн СНД;
  • можливість працювати у виробничих, науково-дослідних, проектно-конструкторських організаціях різних галузей народного господарства, які ведуть бурові роботи по напрямах: геологія, гірнича справа, нафто- і газовидобувна промисловість, будівництво; меліорація, сільське господарство;
  • можливість отримання другої спеціальності по мовній, комп`ютерній і економічній підготовці із знижкою вартості.
  • На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за фахом: «Буріння свердловин».

    Високий рівень теоретичної і практичної підготовки фахівців кафедри техніки розвідки РКК дозволяє проводити фундаментальні дослідження у галузі буріння свердловин, зокрема в таких її розділах як: буровий інструмент і устаткування для спорудження свердловин, вибійні двигуни, управління просторовим положенням свердловини, розробка рецептур промивальних рідин, нетрадиційні і принципово нові методи руйнування гірських порід, контрольно-вимірювальна апаратура процесу буріння і т. і.

    © 2006-2019 Інформація про сайт