Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

На теперішній час кафедрою викладаються такі дисципліни для студентів спеціальності 184Гірництво:

Бакалавріат

 • Автоматизація процесів в бурінні
 • Буріння нафтогазових і газових свердловин
 • Буріння похило-скерованих свердловин
 • Буріння свердловин
 • Буріння свердловин (на воду)
 • Буріння свердловин (на тверді корисні копалини)
 • Буріння технічних свердловин
 • Бурова механіка з основами проектування бурових машин та механізмів
 • Вибійні бурові машини
 • Експлуатація бурового обладнання
 • Комп'ютерні технології в бурінні
 • Механіка гірських порід
 • Основи технічної творчості
 • Очисні агенти та тампонажні суміші
 • Процеси буріння дегазаційних свердловин
 • Теоретичні основи буріння свердловин

 • Магістратура

 • Закінчування свердловин
 • Інноваційні технології буріння свердловин на тверді корисні копалини
 • Інтелектуальна власність
 • Моделювання технологічних процесів
 • Оптимізація процесів спорудження свердловин
 • Патентознавство
 • Проектування процесів буріння свердловин та бурового обладнання
 • Ускладнення та аварії при бурінні
 • Фізико-хімічні методи видобутку корисних копалин свердловинними засобами

 • КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

 • Сьогодні кафедра має учбово-екпериментальний буровий полігон з учбовим корпусом. Полігон оснащено сучасними буровими установками ряду УКБ (УКБ–1, УКБ–3, УКБ–4, УКБ–5, УКБ–7) і ЗІФ–650М. В корпусі розміщені учбові лабораторії: "Бурові машини і механізми", "Контрольно-вимірювальні прилади", "Механіка гірських порід", "Промивальні рідини", "Направлене буріння" а також предметні лабораторії.

  © 2006-2020 Інформація про сайт